fbpx

TÍTOL OFICIAL DE Grau SUPERIOR

Tècnic/a en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil és una titulació oficial homologada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que capacita per a coordinar i supervisar l’avaluació de riscos, la planificació i la intervenció en emergències i accions de protecció civil i logística humanitària que tenen origen natural, tecnològic i antròpic, garantint la seguretat de les persones i dels béns..

 

Duració del curs

Té una durada de 2 cursos acadèmics, amb 2.000 hores lectives, distribuïdes en 1.716 presencials a l’IEM i 284 hores de pràctiques en un ampli ventall d’empreses privades, sector públic i entitats dedicades a l’atenció, gestió i coordinació d’emergències i la protecció civil. S’imparteix en horari de tarda, de dilluns a divendres.

 

On et formaràs?

L’IEM disposa d’un espai formatiu de Training de gran versatilitat, que compta amb ambulàncies, atenció prehospitalària, rocòdrom i boxes d’urgències, a més d’un laboratori de simulació d’alta fidelitat d’un quiròfan d’urgències i una UCI. El coneixement dels diferents riscos es fa de manera pràctica a través de les eines i els equips, els sistemes de prevenció i seguretat i les tecnologies que actualment s’utilitzen per a fer front als incendis industrials, químics, forestals i els accidents.

Cal destacar que l’IEM organitza un simulacre de Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i/o gran catàstrofe, de forma anual amb figurants on posar en pràctica els coneixements adquirits.

Els equips, instal·lacions i activitats permeten practicar allò que s’aprèn i avaluar les actuacions que realitzen els alumnes per detectar els aspectes a millorar i implementar les correccions per garantir una formació de qualitat.

En resum, a l’IEM, centre de referència a Catalunya, disposaràs de recursos tecnològics i de material de pràctiques, molt per sobre dels que marca com a necessaris la legislació vigent, per tal de garantir, en les millors condicions possibles, l’assoliment de les competències pròpies del professional de la Coordinació d’Emergències i Protecció Civil.

 

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a suport al tècnic/a en protecció civil o al responsable de seguretat en l’empresa, en l’elaboració, supervisió, valoració i implantació dels plans d’autoprotecció i els plans d’emergències municipals, així com la coordinació d’emergències i dispositius preventius, tècnic/a de gestió i coordinació en incendis forestals i cap de serveis d’intervenció davant d’emergències d’origen natural, tecnològic i antròpic.

Programa

2 cursos acadèmics

Mòdul professional 1: Planificació en Emergències i Protecció Civil
Durada: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 2: Avaluació de Riscos i Mesures Preventives
Durada: 165 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 3: Planificació i Desenvolupament d’Accions Formatives, Informatives i Divulgatives en
Protecció Civil i Emergències
Durada: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 4: Supervisió de la Intervenció en Riscos Produïts per Fenòmens Naturals
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 24 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 7

Mòdul professional 5: Supervisió de la Intervenció en Riscos Tecnològics i Antròpics
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 27 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 6: Supervisió de la Intervenció en Incendis Forestals i Cremes Prescrites
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 38 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 7: Supervisió de la Intervenció en Operacions d’Incendis Urbans i Emergències Ordinàries
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 38 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

Mòdul professional 8: Supervisió de la Intervenció en Operacions de Salvament i Rescat
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 16 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 9: Supervisió de les Accions de Suport a les Persones Afectades per Desastres i Catàstrofes
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 7 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 10: Gestió de Recursos d’Emergències i Protecció Civil
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 7

Mòdul professional 11: Coordinació i Comandament d’Emergències
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 15 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 0

Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 13: Empresa i Iniciativa Emprenedora
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 4

Mòdul professional 14: Projecte de Coordinació d’Emergències i Protecció Civil
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 15: Formació en Centres de Treball
Durada: 284 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 22

Galeria d’imatges

Procés de matriculació

Per transferència bancària, número de compte: IBAN ES31 2100 1007 1002 0009 8009

Íntegre: 6.850€

Fraccionat:

 • 2.500 € pagament per reserva de plaça.
 • 2.500 € l’1 de setembre 2023
 • 2.000 € el 30 de novembre 2023

 

Finançament

L’IEM posa a disposició de l’alumnat inscrit programes de finançament del grau en condicions especials a través de les entitats bancàries CaixaBank, Banc Sabadell i BanKia.

 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ

 • 2 fotografies mida carnet
 • 1 fotocòpia del DNI/NIE
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària
 • Títol o resguard del títol dels estudis cursats (original i fotocòpia)

Detalls del curs

Preu

6.850 €

Places ofertades

30

}

Duració del grau

2 cursos acadèmics
(2000 hores)

Dates

De setembre 2023 a Juny 2025

Requisits d’accés

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Haver superat les proves d’accés als cicles de grau superior.
 • Haver realitzat un curs específic d’accés als cicles de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de BUP.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Acreditació

Formulario de preinscripción

Rellena el siguiente formulario con tus datos para hacer la preinscripción al curso.

PLACES ESGOTADES

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This