fbpx

TÍTOL OFICIAL DE Grau SUPERIOR

Tècnic/a en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil és una titulació oficial homologada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que capacita per a coordinar i supervisar l’avaluació de riscos, la planificació i la intervenció en emergències i accions de protecció civil i logística humanitària que tenen origen natural, tecnològic i antròpic, garantint la seguretat de les persones i dels béns..

 

Duració del curs

Té una durada de 2 cursos acadèmics, amb 2.000 hores lectives, distribuïdes en 1.716 presencials a l’IEM i 284 hores de pràctiques en un ampli ventall d’empreses privades, sector públic i entitats dedicades a l’atenció, gestió i coordinació d’emergències i la protecció civil. S’imparteix en horari de tarda, de dilluns a divendres.

 

On et formaràs?

L’IEM disposa d’un espai formatiu de Training de gran versatilitat, que compta amb ambulàncies, atenció prehospitalària, rocòdrom i boxes d’urgències, a més d’un laboratori de simulació d’alta fidelitat d’un quiròfan d’urgències i una UCI. El coneixement dels diferents riscos es fa de manera pràctica a través de les eines i els equips, els sistemes de prevenció i seguretat i les tecnologies que actualment s’utilitzen per a fer front als incendis industrials, químics, forestals i els accidents.

Cal destacar que l’IEM organitza un simulacre de Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i/o gran catàstrofe, de forma anual amb figurants on posar en pràctica els coneixements adquirits.

Els equips, instal·lacions i activitats permeten practicar allò que s’aprèn i avaluar les actuacions que realitzen els alumnes per detectar els aspectes a millorar i implementar les correccions per garantir una formació de qualitat.

En resum, a l’IEM, centre de referència a Catalunya, disposaràs de recursos tecnològics i de material de pràctiques, molt per sobre dels que marca com a necessaris la legislació vigent, per tal de garantir, en les millors condicions possibles, l’assoliment de les competències pròpies del professional de la Coordinació d’Emergències i Protecció Civil.

 

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a suport al tècnic/a en protecció civil o al responsable de seguretat en l’empresa, en l’elaboració, supervisió, valoració i implantació dels plans d’autoprotecció i els plans d’emergències municipals, així com la coordinació d’emergències i dispositius preventius, tècnic/a de gestió i coordinació en incendis forestals i cap de serveis d’intervenció davant d’emergències d’origen natural, tecnològic i antròpic.

Programa

2 cursos acadèmics

Mòdul professional 1: Planificació en Emergències i Protecció Civil
Durada: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 2: Avaluació de Riscos i Mesures Preventives
Durada: 165 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 3: Planificació i Desenvolupament d’Accions Formatives, Informatives i Divulgatives en
Protecció Civil i Emergències
Durada: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 4: Supervisió de la Intervenció en Riscos Produïts per Fenòmens Naturals
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 24 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 7

Mòdul professional 5: Supervisió de la Intervenció en Riscos Tecnològics i Antròpics
Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 27 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 6: Supervisió de la Intervenció en Incendis Forestals i Cremes Prescrites
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 38 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 7: Supervisió de la Intervenció en Operacions d’Incendis Urbans i Emergències Ordinàries
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 38 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

Mòdul professional 8: Supervisió de la Intervenció en Operacions de Salvament i Rescat
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 16 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Mòdul professional 9: Supervisió de les Accions de Suport a les Persones Afectades per Desastres i Catàstrofes
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 7 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 9

Mòdul professional 10: Gestió de Recursos d’Emergències i Protecció Civil
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 7

Mòdul professional 11: Coordinació i Comandament d’Emergències
Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 15 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 0

Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 13: Empresa i Iniciativa Emprenedora
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 4

Mòdul professional 14: Projecte de Coordinació d’Emergències i Protecció Civil
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 15: Formació en Centres de Treball
Durada: 284 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Equivalència en crèdits ECTS: 22

Galeria d’imatges

Procés de matriculació

Per transferència bancària, número de compte: IBAN ES31 2100 1007 1002 0009 8009

Íntegre: 6.850€

Fraccionat:

 • 2.500 € pagament per reserva de plaça.
 • 2.500 € l’1 de setembre 2024
 • 2.000 € el 30 de novembre 2024

 

Finançament

L’IEM posa a disposició de l’alumnat inscrit programes de finançament del grau en condicions especials a través de les entitats bancàries CaixaBank, Banc Sabadell i BanKia.

 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ

 • 2 fotografies mida carnet
 • 1 fotocòpia del DNI/NIE
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària
 • Títol o resguard del títol dels estudis cursats (original i fotocòpia)

Detalls del curs

Preu

6.850 €

Places ofertades

30

}

Duració del grau

2 cursos acadèmics
(2000 hores)

Dates

De setembre 2024 a Juny 2026

Requisits d’accés

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Haver superat les proves d’accés als cicles de grau superior.
 • Haver realitzat un curs específic d’accés als cicles de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de BUP.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Acreditació

Formulario de preinscripción

Rellena el siguiente formulario con tus datos para hacer la preinscripción al curso.

Preinscripción Tecnic Coordinacio Emergències

Necesidad de tutor/a legal (eres menor de edad)

Política de Protección de Datos

1 + 13 =

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This